Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Arvense > Cirsium

Cirsium arvense
(calcida)
Cirsium arvense és un dels cards més freqüents ens camps de conreu. La planta presenta unes rels reptants profundes que formen gemmes capaces de regenerar noves plantes. Fulles amb lòbuls profunds i espinescents. Capítols amb flors de color rosat. Bràctees de l'involucre terminades en una espina molt curta.
Calcida (Cirsium arvense)
rels de calcida (Cirsium arvense)
Iber