Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Descripció

Descripció
 • Família molt diversificada quant a la seva morfologia i hàbitat.
 • Són principalment plantes herbàcies, tot i que també n'hi ha d'arbustives i arbòries.
 • Les fulles són simples i esparses, de vegades espinoses, rarament oposades o verticil·lades.
 • El sistema secretor està ben desenvolupat, la qual cosa ha permès interpretar la seva relació amb el nivell evolutiu assolit, a causa de la facultat de sintetitzar determinades substàncies químiques tòxiques o nocives per als herbívors, com per exemple en algunes espècies del gènere Senecio.
 • Algunes compostes, com les de la tribu lactúcies, presenten canals resinífers o laticífers.
 • El nom de compostes prové de la disposició de les flors agrupades en unes inflorescències anomenades capítols.
 • El capítol consta d'un eix escurçat i eixamplat, el receptacle, sobre el qual hi ha les flors sèssils. Tot el conjunt està envoltat de bràctees que constitueixen l'involucre.
 • El capítol sembla que sigui una sola flor i, de fet, funcionalment ve a ser-ho. Les flors de l'exterior del capítol maduren primer que les de l'interior (floració centrípeta).
 • Els capítols poden ésser solitaris (Taraxacum), però és més freqüent la disposició en inflorescències racemoses.
 • Les flors són epígines (amb ovari ínfer), els pètals estan soldats i el calze és absent o transformat en un plomall de pèls anomenat vil.là o papus que facilita la disseminació dels fruits.
 • El receptacle del capítol pot ésser nu o presentar escames o cerdes entre les flors.
 • L'involucre pot estar format per bràctees espinoses (propi de la tribu cardúnies) o herbàcies (la majoria de compostes), i alhora disposades en una o més fileres.


Flors en capítol de gira-sol (Helianthus annuus)
Fruits amb vilà de dent de lleó (Taraxacum officinale)Secció longitudinal d'una inflorescència en capítol de les compostes
(b, bràctees; ff, flor flosculada; fl, flor ligulada; r, receptacle).
Involucre amb bràctees herbàcies de panigroc (Anacyclus clavatus)