Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Ornamental > Tanacetum

Gènere Tanacetum

Tanacetum corymbosum

Tanacetum parthenium
(segura o matricària)
La segura o matricària -Tanacetum parthenium (= Crysanthenum parthenium)- és una planta natural dels Balcans cultivada pel seu interès ornamental o medicinal.Tanacetum vulgare
(tanacet; cast. tanarida)
L'espècie Tanacetum vulgare, el tanacet, es una planta ornamental, i a més té propietats antihelmíntiques, en afavorir l'expulsió dels cucs intestinals.