Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Arvense > Calendula

Calendula arvensis
(boixac de camp; cast. caléndula silvestre)
Calendula arvensis és una espècie anual, molt primerenca que creix en cultius de secà. Les fulles són enteres i sèssils. Presenta uns capítols amb flors flosculades i ligulades totes de color taronja, i uns aquenis recorbats molt singulars.
Boixac de camp (Calendula arvensis)
Boixac de camp (Calendula arvensis)


Boixac de camp (Calendula arvensis)
Iber