Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Arvense > Dittrichia

Dittrichia viscosa
(= Inula viscosa)
(olivarda)
Dittrichia viscosa creix en herbassars de vora de camí, erms i ambients ruderals. És una planta subarbustiva, molt ramificada i erecta. Els capítols són d'un groc vistós. La planta floreix a la tardor.
Olivada (Dittrichia viscosa)
Olivada (Dittrichia viscosa)
Iber