index > org.reproductors > reproducció > viatge del pol·len
Viatge del pol·len
Els grans de polˇlen no presenten mobilitat prōpia, de manera que necessiten ser transportats per algun agent extern. Hi ha diverses possibilitats de transport i aixō permet classificar els diferents tipus de pol.linitzaciķ segons el vector: