index > org.reproductors > reproducció > la polinització
La pol·linització
La pol·linització és el viatge (en el temps i l’espai) dels grans de pol·len i que s’inicia en el lloc on es formen: els sacs pol.línics de les anteres. És un procés de vital importància per a la reproducció sexual de les plantes, per a la qual cosa cal que els grans de pol·len arribin a ser recepcionats per l’estigma del gineceu.


Podem dividir la pol·linització en tres etapes :


gra de pol·len (Haplophyllum linifolium)