index > org.reproductors > reproducció > la fecundació
La fecundació
Els dos gàmetes masculins que arriben al sac embrional són fèrtils. Un d’ells es fusiona amb el nucli de l'ovocèl·lula, de manera que es forma un zigot diploide. Les divisions mitòtiques d'aquest zigot han d'acabar formant l'embrió, la plàntula i en darrer terme, la planta adulta. L'altre gàmeta es fusiona amb els dos nuclis polars, de manera que es forma una cèl·lula triploide, que esdevindrà la cèl·lula mare de l'endosperma secundari. Les divisions mitòtiques d'aquesta cèl·lula han d'acabar formant el teixit nutritiu que envolta l'embrió dins la llavor: l'endosperma secundari.
Fecundació: a, sac embrional madur abans de ser fecundat; b, sac embrional madur durant la fecundació, un cop les cèl·lules espermàtiques han penetrat al seu interior; les sinèrgides i les antípodes degeneren.La doble fecundació, per tant, dispara quatre processos que tindran lloc simultàniament al gineceu:

  • la formació de l'embrió a partir del zigot

  • la formació de l'endosperma secundari a partir de la cèl.lula mare de l'endosperma secundari.

  • la formació de la coberta seminal (també anomenada episperma o testa) a partir dels teguments del primordi seminal.

  • la formació de l'epicarp (o fruit) a partir de l'ovari.