index > org.reproductors > reproducció > formació del pol·len
Formació del pol·len
La formació del pol·len és el procés coincident amb l’esporogčnesi masculina ja comentada.

Androceu: a, visió general d'un estam (a, antera; f, filament); b, secció transversal d'una antera (sp, sac pol·línic; co, connectiu; t, teca).


Pol·len de Taraxacum officinale
Pol·len de Corylus avellana
Pol·len de Olea europaea


Al trencar-se la paret de l'antera madura els grans de pol·len són alliberats. Aquesta dehiscčncia té lloc a nivell de les teques i pot ser de diferents tipus en funció de les parts que es baden.

Tipus d'anteres segons la dehiscčncia: c, longitudinal; d, transversal; e, apical; f, foraminal.