index > org.reproductors > reproducció > plantes hidrògames
Plantes hidrògames
El transport del pol·len per l’aigua (o hidrofilia) és present només en unes poques plantes d’ambients aquàtics. No obstant no totes les plantes de vida aquàtica són hidròfiles i aquest tipus de pol·linització està restringit a uns pocs gèneres com Zostera, Najas, Ceratophyllum o Vallisneria.
Ceratohyllum demersum
Hidrofília a Vallisneria americana: a, la planta femenina disposa les flors sobre la superfície de l'aigua mitjançant llargs pedicel·les; b, flor masculina en forma de bot que es desprèn i sura sobre la superfície; c, les flors masculines es posen en contacte amb les femenines (que tenen els estigmes recurvats cap a fora i formen un clotet a la superfície de l'aigua) arrossegades per la tensió superficial.