índex >  òrg.reproductors >  la flor > androceu
ANDROCEU
PARTS I TIPUS
L’androceu constitueix el verticil de la flor portador dels òrgans sexuals masculins. Està constituït per peces anomenades estams.

Cada estam consta de dues parts, el filament i l’antera. El filament és un estret peduncle que neix bé del tàlem o bé d’un altra peça de la flor. L’antera es troba al capdamunt del filament i està constituïda per dues parts o meitats similars anomenades teques. Les dues teques es troben unides per un teixit anomenat connectiu. Dins de cada teca s’hi troben dos sacs pol.línics (els microsporangis).
Androceu: a, visió general d'un estam (a, antera; f, filament);
b, secció transversal d'una antera (sp, sac pol·línic; co, connectiu; t, teca).

En alguns casos podem trobar en una flor estams no funcionals donat que han perdut la capacitat de produir pol·len. Aquestes peces s’anomenen estaminodis i poden esdevenir nectaris o formes petaloides.Segons la disposició, nombre i llargada dels estams parlem de diferents tipus d’androceu:


a) Segons la simetria:

 • Androceu regular o actinomorf: amb més de dos plans de simetria.

 • Androceu zigomorf: amb un sol pla de simetria.

 • Androceu asimètric: sense simetria.


b) Segons la longitud dels estams:

 • Androceu homodínam: tots els estams són de la mateixa longitud.

 • Androceu heterodínam: els estams són de diferent longitud.

  En aquest cas l’androceu pot ser:

  • Monodínam: un estam més llarg que la resta

  • Didínam: dos estams més llargs que la resta (labiades)

  • Tridínam: tres estams més llargs

  • Tetradínam: quatre estams més llargs que la resta (crucíferes)


Tipus d'androceu segons la longitud dels estams:
a, androceu didínam; b, androceu tetradínam.


Androceu tetradínam de ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides)