índex >  òrg.reproductors >  la flor > formacions particulars
FORMACIONS PARTICULARS DE LA FLOR

  • Ginòfor: entrenús originat pel tàlem que comprèn des del periant fins allà on s'insereixen els carpels. El tàlem, en aquest cas, sosté el gineceu en el seu extrem. Si en lloc de ser portador del gineceu ho és del fruit, llavors s'anomena carpòfor .
ginòfor: a, flor de la taperera (Capparis)
carpòfor: b, flor de colitxos (Silene)
(o, ovari, g, ginòfor)

  • Nectaris: són glàndules o òrgans especials que segreguen substàncies dolces, generalment glucosa dissolta en aigua. Acostumen a estar situats en la flor (esperons de pètals, entre el calze i l'androceu, en forma de petites prominències entre els estams, a la base dels estils, en forma de disc al mateix tàlem —disc nectarífer—, etc.)

glàndules secretores de nèctar (n) a la base dels filaments d'una crucífera.

  • Corona: conjunt d'apèndixs ligulars petaloides que formen una falsa "corol·la" a l'interior del perigoni (ex., amarillidàcies: Narcissus, Pancratium, asclepiadàcies: Cynanchum).Flor amb corona de Narcissus poeticus

Flors amb corol·les que porten corona:
a, flor de Narcissus; b, flor de PancratiumFlor amb corona de Cynanchum acutum