índex >  òrg.reproductors >  la flor > formules florals
FORMULES FLORALS
La fórmula floral expressa mitjançant lletres, números i símbols les relacions de simetria, el nombre de peces de cada verticil i l'ordenació dels òrgans dins la flor.

a) Lletres:
P
K
C
A
G
Perigoni
Calze
Corol·la
Androceu
Gineceu
b) Números: indiquen el nombre de peces de cada verticil i s'escriuen darrere de la lletra que els representa.

c) Símbols:
*

( )

{}+

_

Flor actinomorfa (s'escriu davant de la fórmula).
Flor zigomorfa
Tanca el nombre de peces d'un mateix verticil
que estan soldades entre elles.
Tanca les lletres dels verticils
que estan soldats entre ells.
Indica que el nombre de peces d'un verticil
és superior a 20.
Signe que situat entre dos números reflecteix
que les peces estan repartides en dos verticils.
Signe que situat sobre el número de peces
corresponents al gineceu, indica que l'ovari és ínfer.
Exemples:
* K 2+2 C 4 A 2+4 G (2)
* K 5 C 5 A 5 G (2)
* K 2 C 2+2 A G (7-12)
* K 5 C 5 A 5+5 G (5)
K (5) C 5 A (10) G 1
* P 5 A 5 G (2)
* P 3+3 A 3+3 G (3)
* K(4) { C (4) A 2 } G (2)
* K 4-5 C 4-5 A 4-5 G (3)
* K 5 C 5 A 8 G (2)
* K (5) { C (5) A 5 } G (2)
* K (5) { C (5) A 5 } G (2)
* { C (5) A (5) } G (2)
{ C (5) A (5) } G (2)
P 2 A 3 G (2-3)
* P 3 + 3 A 3 +3 G (3)
K (5) { C (5) A 4 } G (2)
Família crucíferes
Família umbel·líferes
Gènere Papaver
Família geraniàcies
Família papilionàcies
Família quenopodiàcies
Família poligonàcies
Família oleàcies
Família ramnàcies
Família aceràcies
Família solanàcies
Família boraginàcies
Família compostes: flor flosculada
Família compostes: flor ligulada
Família gramínies
Família liliàcies
Família labiades
(excepte Rosmarinus i Salvia
que tenen A 2).