índex >  ňrg.reproductors >  la flor > plantes segons sexe flors
PLANTES SEGONS EL SEXE DE LES FLORS
  • Planta monoica: quan les flors són unisexuals, perň tant les masculines com les femenines es troben en un mateix peu (ex., roure, alzina, bedoll, faig, pi, avet).

  • Planta dioica: quan una planta presenta només flors d'un sol sexe. Es presenten, per tant, peus masculins i peus femenins dins una mateixa espčcie (ex., xop, salze, teix, llorer).

  • Planta polígama: quan la planta presenta a la vegada flors unisexuals i flors hermafrodites (ex., parietŕria, garrofer).