índex >  òrg.reproductors >  la flor > el calze
EL CALZE
TIPUS DE CALZE

a) Segons la concrescència dels sèpals

  • Dialisèpal o corisèpal: amb peces lliures fins a la base

  • Gamosèpal o sinsèpal: amb peces soldades totalment o en part


a, calze dialisèpal; b, calze gamosèpal
b) Segons la simetria

  • Actinomorf: amb dos o més eixos de simetria. Ho són per exemple, els calzes campanulats, tubulosos i vesiculosos

  • Zigomorf: amb un sol pla de simetria. Per exemple els calzes bilabiats i esperonats.

  • Asimètric: sense cap simetria.
a, calze campanulat de Sideritis; b, calze tubulós de Dianthus; c, calze vesiculós de Silene; d, calze bilabiat de Thymus.


c) Segons la persistència a la flor

  • Caduc: es desprèn en marcir-se la flor

  • Fugaç: es desprèn abans que s’obri la corol.la (Papaver)

  • Persistent: esta en la flor fins la maduració del fruit (caqui).

  • Acrescent: a més de ser persistent, el calze creix mentre dura la maduració del fruit (Datura, Physalis)


calze acrescent de l'alicàcabi (Physalis alkekengi)