índex >  òrg.reproductors >  la flor > formacions calze
FORMACIONS PARTICULARS DEL CALZE

  • Calicle o epicalze: correspon a un verticil extrafloral de peces foliars (hipsofil·les) lliures o soldades entre elles i situat per sota del calze (ex., Malva).
Calicles (c) de diferents gèneres de malvàcies: a. Lavatera; b, Malva; c, Althaea

  • Vil·là: anomenat també plomall o papus, correspon a sèpals modificats en forma de pèls, simples o ramificats o formats per petites làmines escarioses, en forma de corona (ex., Valeriana, Sonchus, Taraxacum).
Plomalls de diferents gèneres de compostes:
a, Urospermum; b, Lactuca; c, Hypochoeris; d, Tolpis; e, Doronicum; f, Hyoseris; g, Hedypnois; h, Leuzea; i, Helianthus