índex >  ňrg.reproductors >  la flor > placentació
PLACENTACIÓ
La placentació és la disposició dels primordis seminals en unes zones concretes del carpel, anomenades placentes.

Poden donar-se diferents tipus de placentació:


a) Segons la localització al carpel:

  • Marginal: quan les placentes estan situades als marges del carpel.

  • Laminal: quan les placentes estan situades sobre la lŕmina del carpel.
Tipus de placentació segons la localització al carpel: a, marginal; b, laminal


b) Segons la localització dins l'ovari:

  • Parietal: placentes situades a la paret de la cavitat de l'ovari (es dóna en ovaris uniloculars).

  • Axial: placentes situades a l'angle intern del carpel, adossades a l'eix de l'ovari (es dóna en ovaris pluriloculars).

  • Central: placentes situades a la columna central de l'ovari (ovari unilocular per manca d’envans).
Tipus de placentació segons la localització dins l'ovari:
c, parietal; d, axial; e, central

  • Apical: placentes situades a l'ŕpex de l'ovari.

  • Basal: placentes situades a la base de l'ovari.
Tipus de placentació segons la localització dins l'ovari:
f, apical; g, basal (en visió lateral).