índex >  òrg.reproductors >  la flor > Tipus de gineceu
Tipus de gineceu
Els gineceus varien en funció del nombre de carpels, del nivell de soldadura dels mateixos i del nombre de cavitats que defineixen.


a) Segons el nombre de carpels:

  • Gineceu unicarpelar: format per un sol carpel:

  • Gineceu pluricarpelar: format per diversos carpels. Pot ser bicarpelar, tricarpelar, etc.

En el gineceu unicarpelar els marges del carpel es tanquen en plegar-se pel seu nervi dorsal. En els gineceus pluricarpel·lars pot ocórrer el mateix, llavors s'evidencien diferents carpels independents o bé se solden els carpels veïns pels seus marges i originen un sol ovari.

En el pas de gineceus amb carpels lliures a gineceus amb un ovari pluricarpel·lar podem trobar situacions intermèdies on s'evidencia la fusió dels carpels en un sol ovari, però mantenint els estils i estigmes al capdamunt, encara independents (ex., perer, pomera).

Gineceu unicarpel·lar de peònia (Paeonia) de costat i de cara (sv, sutura ventral; nd, nervi dorsal).


b) Segons la concrescència dels carpels:

  • Gineceu apocàrpic: amb els carpels totalment lliures entre ells.

  • Gineceu sincàrpic: amb els carpels soldats, bé només per l'ovari, bé per l'ovari i l'estil o bé totalment (ovari, estil i estigma)
Tipus de gineceu segons la concrescència dels carpels:
a, carpels lliures; b, carpels soldats per l'ovari; c, carpels soldats per l'ovari i l'estil;
d, carpels totalment soldats;
a, gineceu apocàrpic; b, c i d, gineceus sincàrpics.


c) Segons els nombre de cavitats (lòculs) de l'ovari:

  • Unilocular: les fulles carpel·lars se solden pels seus marges i formen només un lòcul a l'interior de l'ovari. Diem que els carpels són oberts.

  • Plurilocular: les fulles carpel·lars se solden i formen tantes cavitats com carpels. Diem que els carpels són tancats. En funció del nombre de lòculs parlem d'ovaris biloculars (dos), triloculars (tres) i multiloculars (diversos).


Tipus d'ovari segons la concrescència dels carpels:
A, gineceus sincàrpics; a, unilocular; b, plurilocular. B, gineceu apocàrpic.