índex >  ňrg.reproductors >  la flor > gra de polˇlen
GRA DE POLˇLEN
Els grans de polˇlen corresponen a les espores masculines, dites també micrňspores. Són produďts en els sacs polˇlínics (microsporangis) per les cčlˇlules mare del gra de polˇlen després de dues divisions (una de les quals és una meiosi). Cada cčlˇlula mare origina quatre grans de polˇlen. La mida, la forma i el guarniment dels grans de polˇlen és força variable entre les diferents espčcies.
Els grans de polˇlen presenten dues capes: una externa o exina que mostra punts de sortida o porus germinatius per al tub polˇlínic, i una altre interna o intina, constituďda a base de celˇlulosa i pectina que més tard envoltarŕ el tub polˇlínic.

A l'interior del gra de polˇlen trobem, a més, el protoplasma i un nucli que després es dividirŕ en dos, un de gros i arrodonit (el nucli vegetatiu) i un altre de petit i allargat (el nucli generatiu o reproductor). Aquest darrer nucli, un cop dins del tub polˇlínic en creixement, es dividirŕ de nou en dos i donarŕ dos nuclis espermŕtics (gŕmetes masculins).gra de polˇlen (Haplophyllum linifolium)
El gra de polˇlen:
a, esquema general (e, exina; i, intina; nv, nucli vegetatiu; ng, nucli generatiu);
b, germinació (tp, tub polˇlínic; ne, nuclis espermŕtics; nv, nucli vegetatiu).