índex >  òrg.reproductors >  la flor > tipus d'estams
TIPUS D'ESTAMS
La tipologia dels estams depèn del nivell de soldadura entre ells i segons la seva disposició a la flor


a) Segons la concrescència:

 • Lliures: poden néixer sobre el receptacle, sobre el gineceu (estams epígins) o sobre els pètals (estams epipètals o corol.lins)
Estams lliures de trepó (Verbascum sinuatum)
Estams lliures de harmala (Peganum harmala)

 • Soldats pel filament: Si es troben soldats fent un sol feix s’anomenen monadelfs, si s’agrupen en dos feixos, diadelfs (p.e. en les papilionàcies), i si ho fan en més de dos feixos poliadelfs.
Tipus d'estams soldats pel filament:
a, monadelfs de Malva; b, diadelfs d'una papilionàcia; c, poliadelfs d'Hypericum;
Estams soldats monadelfs de malva (Malva sylvestris)
Estams soldats polidelfs d'herba de Sant Joan (Hypericum perforatum)

 • Soldats per les anteres però lliures pels filaments: estams singenèsics.

Estams singenèsics de dolçamara (Solanum dulcamara)
estams singenèsics d'una composta.

 • Soldats completament: estams sinfisandres.
estams sinfisandres de Cucurbita.b) Segons la disposició a la flor


 • respecte el tub de la corol.la:

  • Estams inclosos: quan les anteres queden dins del tub de la corol.la i no son aparents des de l’exterior

  • Estams exserts: quan les anteres, i fins i tot els filaments, sobresurten del tub de la corol.la
Tipus d'estams segons la disposició respecte al tub de la corol·la;
a, estams inclosos d'Erica; b, estams exserts d'Erica.

 • respecte a les altres peces del periant:
  • Estams alternipètals o antisèpals: quan estan en disposició oposada als sèpals (alterna als pètals)
Estams antisèpals de pitòspor (Pittosporum tobira)
estams alternipètals o antisèpals.
  • Estams alternisèpals o antipètals: quan estan en disposició alterna als sèpals (oposada als pètals)
Estams antipètals de Lysimachia ephemerum


estams alternisèpals o antipètals.
c) Segons l'orientació de les anteres:

 • Estams introrsos: quan les anteres estan dirigides cap a l'interior de la flor.

 • Estams extrorsos: quan les anteres estan anteres dirigides cap a l'exterior de la flor.


Tipus d'estams segons l'orientació de les anteres (Lilium): a, introrsos; b, extrorsos.