índex >  òrg.reproductors >  la flor > tipus de corol·la
TIPUS DE COROL·LA
Podem reconèixer diferents tipus de corol·les atenent a la possible soldadura entre els pètals, al seu nombre i a la seva simetria.a) Segons la concrescència dels pètals

  • Corol·la dialipètala o coripètala: amb els pètals lliures.

  • Corol·la gamopètala o simpètala: presenta els pètals soldats, encara que només ho siguin per la base.


b) Segons el nombre de pètals:

  • Corol·la dímera: amb dos pètals.

  • Corol·la trímera: amb tres pètals.

  • Corol·la tetràmera: amb quatre pètals.

  • Corol·la pentàmera: amb cinc pètals.


c) Segons la simetria:

  • Corol·la actinomorfa o regular: amb dos o més eixos de simetria.

  • Corol·la zigomorfa: amb un sol pla de simetria.

  • Corol·la asimètrica: sense cap tipus de simetria.
Combinant aquestes caracteístiques es poden classificar com: