índex >  òrg.reproductors >  la flor > tipus de corol·la
Tipus de corol·la

4) Flors amb la corol.la zigomorfa i gamopètala:

  • Labiada: cinc pètals, dos formen el llavi superior i tres l'inferior (ex., labiades: Salvia, Thymus, Lamium, Phlomis).


Corol·la labiada de salvió blener (Phlomis lychnitis)
corol·les labiades: a, Salvia; b, Lamium


Corol·la labiada de tàrrec (Salvia verbenaca)

  • Unilabiada: amb un sol llavi (ex., labiades: Teucrium)
Corol·la unilabiada d'angelins (Teucrium pyrenaicum)


corol·la unilabiada de Teucrium

  • Gibosa: amb una petita bossa a la part inferior del tub (ex., escrofulariàcies: Antirrhinum).


Corol·la gibosa d'Antirrhinum sp.
corol·la gibosa d'Antirrhinum
  • Esperonada: amb una prolongació inferior i aguda anomenada esperó (ex., escrofulariàcies: Linaria, ranunculàcies: Delphinium, valerianàcies: Centranthus).
Corol·la esperonada d'esperó de sembrat (Delphinium peregrinum subsp. gracile)
corol·les esperonades: a, Centranthus; b, Linaria

  • Ligulada: amb un sol llavi en forma de llengüeta (ex., compostes: Cichorium, Taraxacum, Sonchus, Lactuca).
Corol·les ligulades, agrupades en capítul, de xicoira gran (Lactuca perennis)


corol·la ligulada de Sonchus.