Índex > Sistemàtica > Labiades > Forestal > Rosmarinus

Rosmarinus officinalis
(romer, romaní; cast. romero)
Arbust perennifoli i aromàtic, de fulles linears i de marge revolut. Corol·la liliàcia o blanca, amb el llavi superior erecte i bilabial i l'inferior amb tres lòbuls. Androceu amb 2 estams. Viu en brolles calcícoles mediterrànies.