Índex > Sistemàtica > Labiades > Descripció

Descripció
 • Plantes herbàcies o llenyoses, aromàtiques, cobertes de pèls glandulosos o de glàndules sèssils que contenen essències i olis.
 • Tija de secció quadrangular, amb nusos inflats.
 • Fulles oposades, variables quant a la morfologia.
 • Inflorescència en cimes axil·lars, constituint verticil·lastres.
 • Flors hermafrodites, però també hom pot observar-se individus amb flors d'un sol sexe (preferentment femenines) degut a la reducció dels òrgans masculins.
 • Flors zigomorfes, labiades, amb el calze gamosèpal i la corol·la gamopètala.
 • En algunes espècies solament apareix el llavi inferior (Teucrium, Ajuga), o bé la flor és quasi actinomorfa (Mentha).
 • Androceu didínam, amb 4 estams (2 llargs i 2 curts) soldats al tub de la corol·la. En Rosmarinus i Salvia solament 2 estams.
 • Ovari bicarpel·lar, amb 4 porcions com a resultat de la divisió de cada carpel per un septe.
 • Pol·linització entomòfila.
 • Fruit format per 4 aquenis (tetraqueni).
 • Fòrmula floral general ! K(5) {C(5) A4} G(2)


Verticil·lastres de Lycopus europaeus
Flors i fruits de labiades: a, corol·la zigomorfa bilabiada de Lamium;
b, corol·la zigomorfa amb un sol llavi de Teucrium;
c, corol·la quasi actinomorfa de Menta;
d, calze de Salvia seccionat a fi de mostrar el fruit, un tetraqueni.
Corol·la zigomorfa bilabiada de Phlomis

Pol·linització entomòfila en Thymus vulgaris

Androceu amb 2 estams de Salvia