Índex > Sistemàtica > Labiades

Família Labiades
Família integrada per unes 3.000 espècies reunides en 200 gèneres, distribuïda per tot el món. La conca Mediterrània és, no obstant això una de les regions florístiques on hi són presents el major nombre de gèneres d'aquesta família. La major part de les espècies són arbustives i herbàcies, i viuen en formacions obertes, com ara garrigues, màquies i brolles, d'aquí que siguin espècies preferentment heliòfiles.

La major part de les plantes presenten pèls i glàndules que contenen d'olis essencials i altres substàncies químiques, que les subministren propietats condimentàries i medicinals. D'altra banda també n'hi ha que tenen interès ornamental.