Índex > Sistemàtica > Oleàcies

Família Oleàcies
Família que reuneix 29 gèneres i unes 600 espècies. La majoria de les espècies són arbres i arbusts que s'estenen per les zones tropicals i temperades.

Les classificacions actuals subdivideixen la família en dues subfamílies: oleòidies i jasminòidies, d'acord amb el nombre i disposició dels primordis seminals dins de cada cavitat de l'ovari.

La subfamília oleòidies (amb dos primordis seminals) inclou, entre d'altres, el gèneres Olea, Fraxinus, Ligustrum, Syringa i Phillyrea.
La subfamília jasminòidies (amb un, quatre o més primordis seminals per cavitat) inclou, entre d'altres, els gèneres Jasminum i Forsythia.

Algunes espècies d'aquesta família formen boscos i bosquines secundàries que s'estenen per la regió mediterrània. Altres tenen una marcada importància com a plantes ornamentals i finalment també n'hi ha que es cultiven des de l'antiguitat per aprofitar els seus fruits.