index > org.reproductors > llavor > morfología
Morfologia externa
Exteriorment les llavors presenten un seguit d'elements que es relacionen amb detalls continguts en el primordi seminal:
  • Micròpil: petita obertura en els teguments que es correspon amb el micròpil del primordi seminal.

  • Hílum: cicatriu deixada pel funicle en separar-se de la llavor.

  • Rafe: es presenta en aquells primordis anàtrops en què queda una tira de dalt a baix que correspon a la zona on el funicle estava unit al primordi seminal.

1: llavor de mongeta (Phaseolus vulgaris), 2: llavor de faba (Vicia faba) h: hilum