index > org.reproductors > llavor > germinació
Procés germinatiu
Germinació
Un cop conclòs el període de dormició i en donar-se les condicions de temperatura i humitat adequades, l'embrió contingut en la llavor reprèn la seva activitat. La llavor s'hidrata, s'infla i l'embrió continua creixent, ara emparat amb les reserves dels teixits nutricis contingudes en l'albumen o en els cotilèdons. Finalment la pressió generada per l'inflament acaba esquinçant la testa i permet el lliure desenvolupament de la radícula i l'epicòtil amb la gèmmula, amb l'emergència d'una plàntula.
La radícula és la primera estructura de l'embrió que surt de la llavor, formarà la rel principal i ben aviat succionarà l'aigua i les sals minerals gràcies als pèls absorbents. Els cotilèdons també sortiran a l'exterior o bé restaran a l'interior de la llavor juntament, si n'hi ha, amb el teixit nutrici; la seva funció consistirà a nodrir la plàntula amb les reserves acumulades, fins al moment que les primeres fulles vertaderes (nomofilˇles) puguin efectuar la funció assimiladora que tenen encomanada, la qual cosa significarà que la nova planta té absoluta autonomia.


plantula de faig (Fagus sylvatica)
Tipus de germinació
Segons la manera de produir-se la germinació amb relació a la posició dels cotilèdons cal distingir dos tipus fonamentals:

  • Germinació hipogea: quan els cotilèdons resten a l'interior de la llavor, i generalment sota el sòl, i no emergeixen (ex., faves, pèsols). En aquest cas, la funció de les fulles embrionàries es redueix a actuar com a magatzem de nutrients a fi de colˇlaborar amb el desenvolupament de la tija i generar les primeres fulles vertaderes. L'allargament de la tija es produeix a costa de l'epicòtil i no de l'hipocòtil, per aquest motiu, els cotilèdons resten immobilitzats a l'interior de les llavors.

Germinació hipogea
  • Germinació epigea: quan els cotilèdons trenquen la testa o les cobertes de protecció de les llavors i són empesos cap a dalt gràcies a l'allargament de l'hipocòtil. D'aquesta manera els cotilèdons seran visibles damunt del sòl. El creixement de l'hipocòtil, però, és limitat, així que quan això passi seran l'epicòtil i els meristemes els que continuaran desenvolupant els nusos foliars i els entrenusos.


Germinació epigea
c: cotilčdon, fv: fulla verdadera