index > org.reproductors > llavor > concepte
LA LLAVOR
La llavor és l'òrgan que es desenvolupa a partir del primordi seminal dins l'ovari de la flor, i que representa l'estructura de supervivència de les espècies vegetals.

Es forma com a conseqüència d'una doble fecundació: un nucli espermàtic del gra de pol·len es fusiona amb un nucli del sac embrional -l'ovocèl·lula- i dóna lloc a l'embrió; el segon nucli espermàtic del gra de pol·len s'uneix al nucli central del sac embrional, que a la vegada representa la fusió de dos nuclis, i dóna lloc a un teixit triploide que és l'endosperma secundari o albumen.
La mida de les llavors és força variable. Oscil·la entre les que pesen alguns quilograms, com a l'arecàcia Lodoicea, que pesa uns 25 kg, fins a aquelles que solament pesen unes mil·lèsimes de mil·ligram, com ocorre en espècies d'orquidàcies i orobancàcies.

llavor de llí (Linum usitatissimum)

llavor de sèsam (Sesamum indicum)