index > org.reproductors > llavor > testa
Testa o episperma
És la coberta protectora formada a partir de la transformació dels teguments presents en el primordi seminal de manera que es tracta d'una estructura força resistent, per bé que força distinta segons els grups de plantes.

Molt sovint és pluriestratificada i s'hi diferencien dues parts:
 • Sarcotesta: és la part més externa i carnosa, tot i que en algunes ocasions pot ser absent. Té un paper destacat en la disseminació de la llavor, en actuar com eleosomes, és a dir reserves de matèries nutritives (greix, sucres, pròtids), ideals per a la disseminació de les llavors per insectes, en especial les formigues.

  En ocasions aquesta sarcotesta pot reduir-se considerablement i donar lloc a diverses estructures o apèndixs seminals. Aquestes estructures s'originen bé a partir de la testa, del funicle o d'altres parts del primordi:
elements distinguibles en la seccio longitudinal:
t: sarcotesta, f: funicle, m: micròpil
  • Aril: si embolcalla gran part de la llavor, sense ser gaire gruixuda. Té un origen funicular (ex., Euonymus, nou moscada: Myristica fragans).
aril, a: nou moscada (Myristica fragans),
b: evònim (Euonymus) esquiçat de manera que deixa veure l'episperma (ep)

  • Aril·lodi: correspon a un aril d'escassa extensió, generalment format per petits apèndixs que contenen diverses substàncies nutritives. Correspon a una sarcotesta amb abundants eleosomes (ex., Rosmarinus, Galanthus, Hepatica).

aril·lodi de Romaní (Rosmarinus officinalis)
  • Estrofíol: si queda reduïda a una excrescència carnosa situada a la base de la llavor, en el funicle, però orientada paral·lelament al rafe (ex., Chelidonium).
estròfiol de Chelidonius
  • Carúncula: si la protuberància resta reduïda a un casquet situat a les vores del micròpil, estructura a partir del qual s'ha originat (ex., Euphorbia, Ricinus).
caruncula de Euphorbia isatidifolia
carúncula del ricí (Ricinus)


 • Esclerotesta: és la part més interna i llenyosa, tot i que en algunes ocasions és membranosa. Pot ser llisa o esculturada, presentar pèls (ex., cotó, xop, salzes, Epilobium), o bé expansions a manera d'ales (ex., Spergularia) per facilitar la disseminació.
llavor cotonosa de xop (Populus nigra)

llavor alada de Paulownia tomentosa
Ambdós teguments (sarcotesta i esclerotesta) sovint es presenten acolorits (ex., Magnolia), la qual cosa sembla que també es pot relacionar amb una estratègia per facilitar la dispersió.