Índex > Sistemàtica > Solanàcies > Ornamental > Petunia

Plantes d'interès ornamental
  • El gènere Petunia inclou nombroses formes híbrides (Petunia violacea, P. nyctaginiflora) de flors multicolors. La petúnia, és una planta anual originària del Brasil i de l'Argentina i s'utilitza com a planta de jardí. La major part de les varietats s'han obtingut per hibridació.


Petunia sp.


  • Algunes espècies del gènere Lycium (L. europaeum, L. xinense, L. barbarum) conegudes com arç de tanques (cast. cambronera) es cultiven per fer tanques. Són arbusts que no sobrepasen el metre i mig d'alçada, presenten les branques molt encreuades i espinoses.
Arç de tanques (Lycium europaeum.)
  • Coleus és un gènere amb més d'un centenar d'espècies, moltes de les quals es cultiven per la vistosa coloració del seu fullatge.


  • Physalis alkekengi, l'alquequengi (cast. alquequenje), és una planta herbàcia perenne. S'utilitza com a ornamental pels seus calzes acrescents característics que envolten uns fruits petits.


  • Les espècies Datura metel, D. inoxia i Nicotiana glauca, totes naturals d'Amèrica, es cultiven com a ornamentals per les vistoses flors.