Índex > Sistemàtica > Solanàcies > Medicinal > Datura

Datura stramonium
(estramoni; cast. estramonio)
L'estramoni és originari d'Amèrica i s'ha difós per altres territoris, entre ells l'àrea mediterrània. Viu en ambients ruderalitzats, presenta les flors blanques, grosses i en forma d'embut. La càpsula és dehiscent. Actualment és una mala herba de camps de panís. L'estramoni és particularment ric en escopolamina, l'alcaloide més al·lucinogen de tots els presents a les solanàcies. El costum de mastegar llavors d'estramoni ha arribat a produir la mort en algun cas.











Iber