Índex > Sistemàtica > Solanàcies > Descripció

Descripció
  • Les solanàcies poden ser plantes herbàcies -anuals o perennes-, arbustives i més rarament arbòries. Algunes espècies són enfiladisses.
  • Les fulles són alternes, sense estípules i molt variables de forma i mida.
  • Les flors es presenten agrupades en inflorescències cimoses (cimes axil·lars); de vegades, però, es presenten flors solitàries (Datura, Mandragora).
  • Les flors són hermafrodites i pentàmeres, generalment actinomorfes.
      * K(5) [C(5) A5] G(2)
Flor de Solanum
Solanum dulcamara

  • El fruit pot ser sec o carnós. En el primer cas es correspon amb una càpsula dehiscent (Datura, Hyoscyamus, Nicotiana); en cas de ser carnós sol ésser tipus baia (Solanum, Lycopersicon, Capsicum, Atropa).
Fruit Lycopersicon
Fruit Datura

Fruit Physalis

Datura stramonium