Índex > Sistemàtica > Pinàcies > Forestal > Pinus > uncinata

Pinus uncinata
(pi negre; cast. pino negro, pino moro)
Arbre que pot arribar als 25 m, encara que pot restar retorçut per efecte del vent o la neu. Fulles aciculars de dos en dos o rarament en grups de 3, de 3-8 cm, rígides, de color verd fosc. Estròbils ovoideocònics, de 5-7 x 2-3 cm, subsèssils, brillants, amb apòfisis molt prominents, recurvades cap el peduncle, amb centre excèntric. Llavors de 3-5 mm, negroses, amb ala de 10-14 mm.

Indiferent edàfic. Forma boscos a l'estatge subalpí, generalment entre els (1000)1300-2400(2700) m d'altitud. La seva àrea s'estén pel centre i oest dels Alps, Pirineus i Sistema Ibèric. Allí on entren amb contacte amb P. sylvestris s'hi poden trobar exemplars híbrids (Pinus x rhaetica Brügger). La fusta és bona per a fusteria, encara que presenta el problema de la falta de bons ports; també és un excel·lent combustible.
Pi negre (Pinus uncinata)
Cons femenins de pi negre (Pinus uncinata)
Pi negre (Pinus uncinata)
Cons femenins de pi negre (Pinus uncinata)
Iber Creaf GD