Índex > Sistemàtica > Pinàcies > Forestal > Pseudotsuga

Pseudotsuga menziesii
(avet de Douglas; cast. abeto de Douglas, abeto de Oregón)
Arbres perennifolis, sols amb macroblasts. Fulles aciculars, amb dues bandes estomàtiques al revers, situades en apòfisis poc prominents. Cons pènduls, amb esquames semi­níferes persistents. Bràctees tectrius exsertes, trilobulades a l'àpex. Sements alades, sense vesícules resiníferes.

Originària de l'oest d'Amèrica del Nord, es cultiva en petites plantacions forestals i localment com a planta ornamental.
Avet de Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Cons femenins d'avet de Douglas (Pseudotsuga menziesii)