Índex > Sistemātica > Pinācies > Forestal > Larix

Larix decidua
(lārix, lārix europeu; cast. alerce)
Arbres caducifolis amb macroblasts i braquiblasts. Fulles linears, no rígides, solitāries als macroblasts i en ver­ticils als braquiblasts. Cons masculins solitaris. Cons femenins erectes, ovoides, amb escames persistents. Sements alades.

És una espčcie de les muntanyes del centre d'Europa, que a Catalunya es cultiva com ornamental o en petites repoblacions forestals. Al nord peninsular hi ha alguna plantaciķ forestal de Larix x eurolepis (L. decidua x L. leptolepis), un híbrid entre el lārix europeu i el japončs.
Macroblasts i braquiblasts de lārix (Larix decidua)
Cons femenins i braquiblasts de lārix (Larix decidua)
GD