Índex > Sistemàtica > Pinàcies > Forestal > Pinus

Gènere Pinus
(pi; cast. pino)
Arbres o arbusts monoics, perennifolis amb ramificació generalment verticil·lada, amb braquiblasts. Fulles dimòrfiques a la maduresa; catafil·les esquamiformes i no clorofíl·lics als macroblasts i nomofil·les aciculars als braquiblasts, normalment en grups de 2, 3 o 5 i envoltats per una beina a la base. Cons masculins agrupats normalment en pseudoespigues. Cons femenins que maduren normalment en 2 anys, rarament 3. Escames seminíferes persistents, generalment amb una protuberància a la part externa. Bràctees tectrius rudimentàries i incloses. Sements alades, sense vesícules resiníferes. Cotilèdons 4-15(23).

Són espècies colonitzadores i heliòfiles, en general xeròfiles. Les utilitats dels pins deriven de l'aprofitament de la fusta, resina o sements (pinyons). També es planten com ornamentals.


Pi blanc (Pinus halepensis)
GD