Índex > Sistemàtica > Fagàcies > Forestal > Quercus > pyrenaica

Quercus pyrenaica
(= Q. toza)
(roure reboll; cast. melojo, rebollo)
Arbre o arbust de fins a 25 m, que rebrota fàcilment de rel, amb brots de l'any pubescents. Fulles grans, generalment marcescents, de pinnatífides a pinnatipartides, amb els lòbuls sinuats i amb nombrosos pèls asteriformes a l'anvers i gruixuda capa tomentosa pel revers, amb pecíol curt. Gla de fins a 4,5 cm, amarga, amb peduncle de fins a 2 cm, rígid; cúpula amb escames imbricades i poc prominents.

Viu en terrenys no carbonatats, en zones de clima continental. A Catalunya la seva única localitat es troba a les muntanyes de Prades, on viu entre els 1000-15000 m. La seva àrea s'estén per l'occident de França, la península Ibèrica i el Rif. Forma boscos -rouredes de reboll-, on sovint dominen els rebrots de rel. La seva fusta és molt apreciada per a llenya, també es fa servir de vegades en fusteria.
Roure reboll (Quercus pyrenaica)
Roure reboll (Quercus pyrenaica)
Iber