Índex > Sistemàtica > Fagàcies > Ornamental > Fagus

Fagus sylvatica
(faig; cast. haya)
Arbre caducifoli, monoic, de fins a 35 m, amb escorça llisa. Fulles ovades o el·líptiques, amb nervis secundaris rectes, ciliades al marge. Flors masculines en aments curts. Flors femenines en grups de 2, envoltades completament per la cúpula, que és dehiscent per 4 valves. Fruit en aqueni, de secció triangular, amb els angles molt marcats.

Indiferent edàfic; forma boscos -fagedes- a l'estatge montà, en indrets amb clima suau i humit, sense eixut estival ni gelades tardanes; es pot trobar entre els (500)1000-1500(2000) m. S'estén per quasi tota l'Europa central.

La fusta és de gran qualitat: dura, pesada, de gra fi, amb albeca i duramen no diferenciats; molt apreciada per fusteria i ebenisteria, però poc duradora a l'exterior; amb gran poder calorífic.

De vegades es cultiva com a planta ornamental.
Fulles de faig (Fagus sylvatica)
Fruits de faig (Fagus sylvatica)
Fageda amb Fagus sylvatica
Fageda amb Fagus sylvatica
Iber