Índex > Sistemàtica > Fagàcies > Descripció

Descripció
  • Són plantes llenyoses, monoiques i generalment anemòfiles.
  • Les fulles són esparses, simples, peciolades i pinnatinèrvies, les estípules es desprenen aviat.
  • Les inflorescències masculines formen aments, mentre que les femenines són solitàries o en grups de 2-3, envoltades d'un involucre a la base (cúpula).
  • El fruit és en aqueni, envoltat total o parcialment per la cúpula.
Glà de coscoll (Quercus coccifera)