Índex > Sistemàtica > Cucurbitàcies > Agricola > Luffa

Luffa cilindrica
(cast. calabazo, "esponjilla")
El gènere Luffa es coneix a Amèrica llatina amb diversos noms (calabazo, "esponjilla"). L'espècie més coneguda és L. cilindrica, una planta enfiladissa anual que es cultiva per les seves fulles i fruits que es poden menjar com a verdura. El teixit vascular del fruti un cop sec s'utilitza com a esponja o fregall.
Esponjilla (Luffa cilindrica)