Índex > Sistemàtica > Cucurbitàcies > Descripció

Descripció

 • Les cucurbitàcies són plantes anuals o vivaces, generalment enfiladisses. Les fulles estan més o menys retallades i mostren la nervadura palmada o pinnada. Dels nusos de les tiges i de forma axil·lar a les fulles, apareixen uns llargs circells helicoïdals.


Circells de carbassina (Bryonia dioica)

 • Les flors són actinomorfes, generalment unisexuals i en disposició monoica (en algun cas dioica, com a Bryonia). El calze i corol·la són pentàmeres i amb les peces soldades inferiorment.
Flor de carbassa (Cucurbita sp.):
secció d'una flor masculina, on es veuen els estams soldats.
Flor de carbassa (Cucurbita sp.):
secció d'una flor femenina, amb un ovari ínfer i estigmes al capdamunt.

 • Les espècies més primitives mostren cinc estams lliures, les intermèdies mostren tres estams: un lliure i dos parells soldats, i les espècies més evolucionades tenen un androceu amb cinc estams soldats.
    Flor masculina: * K(5) C(5) A3
    Flor femenina: * K(5) C(5) G(3)

 • El fruit és una pepònide. Correspon a una baia amb el pericarp endurit i el mesocarp carnós, que esdevé la part comestible. Les placentes d'aquests fruits estan extraordinàriament desenvolupades. Puntualment, en algunes espècies, el fruit és una drupa.
Sindria (Citrullus lanatus)
Carbassa moscada (Cucurbita moschata)