Índex > Sistemàtica > Cucurbitàcies > Agricola > Citrullus

Citrullus lanatus
(síndria; cast. sandía)
La síndria és una planta originària de l'Àfrica tropical que s'adapta bé als climes secs i calurosos. Mostra les fulles dentades i pinnades, les flors unisexuals en disposició monoica i pol·linització entomòfila.

El 94% del fruit correspon a aigua i la resta són majoritàriament glúcids. Existeix una gran diversitat de varietats cultivades. Les seves llavors també es poden consumir i d'elles s'obté un oli per a usos industrials.

Sindria (Citrullus lanatus)

Sindria (Citrullus lanatus)
Sindria (Citrullus lanatus)
Sindria (Citrullus lanatus)