Índex > Sistemàtica > Cucurbitàcies > Agricola > Sechium

Sechium edule
(cast. chayote)
El chayote és una planta enfiladissa perenne i monoica natural de Mèxic. Es cultiva des de temps precolombins. El seu fruit, una gran drupa, és carnós i cobert d'espines. Es consumeix com una verdura.
Chayote (Sechium edule)