Índex > Sistemàtica > Cucurbitàcies > Agricola > Cucurbita

Cucurbita sp.
(carbassa, carbassó; cast. calabaza, calabacín)
La carbassa i el carbassó pertanyen a l'espècie Cucurbita pepo. Correspon a una planta anual prostrada o enfiladissa. Va ésser una de les primeres plantes conreades per l'home, ja que s'han trobat restes arqueològiques d'aquesta existència a Mèxic, datades de l'any 7.000 a.C. Abans de Colom, la planta ja es coneixia al nord de Mèxic i al sud-oest dels actuals Estats Units. La planta es cultiva pels seus fruits, però en certs països es consumeixen també fulles tiges i flors. El fruit és utilitzat també com a farratge.

També es coneixen com carbasses els fruits de la carbassa rodona (cast. calabaza amarilla o confitera) -Cucurbita maxima-. El seus fruits, fulles i tiges es mengen com a verdura, i de les seves llavors s'obté un oli comestible i combustible. Algunes varietats presenten una forma molt singular i, un cop buides, són utilitzades en alguns països, de forma festiva per la nit de Tots Sants.

La carbassa moscada (cast. calabaza moscada) -C. moschata- és una planta pròpia de zones càlides i es cultiva pels seus fruits que es mengen com a verdura.
Flor femenina de carbassó (Cucurbita pepo)
Flor masculina de carbassó (Cucurbita pepo)
Gineceu de carbassó (Cucurbita pepo)
Androceu de carbassó (Cucurbita pepo)
Carbassa rodona (Cucurbita maxima)
Carbassa rodona (Cucurbita maxima)
Carbassa moscada (Cucurbita moschata)