Índex > Sistemàtica > Cucurbitàcies > Agricola > Lagenaria

Lagenaria siceraria
(carbassa vinatera; cast. calabaza de peregrino)
La típica carbassa vinatera és el fruit de Lagenaria siceraria. Degut a la forma del fruit, s'ha utilitzat la seva escorça com a recipient per l'aigua o altres líquids.
Carbassa vinatera (Lagenaria siceraria)