Glossari de termes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
  R
Tria el terme a cercar     R
 • Racemós-osa
 • Inflorescència comparable al raïm.
 • Radícula
 • Rel rudimentària d’un embrió.
 • Raïm
 • Inflorescència en la qual l'eix d'aquesta continua desenvolupant-se mentre van obrint-se les flors, les quals són pedicelades des de la base a l'àpex.
 • raïm
 • Raquis
 • Eix principal d’una fulla composta o d’una inflorescència.
 • Ras
 • Formació vegetal cespitosa de gran extensió i de significació diversa. Es poden considerar rasos els prats subalpins i alpins, així com també aquelles formacions herbàcies extenses que ocupen zones elevades i no hi ha arbres.
 • Receptacle
 • Part modificada de la tija on s’insereixen totes les peces floríferes.
 • Relicte-a
 • Dit de les plantes o de la vegetació que malgrat que en l'actualitat tenen escassa representació en un territori, eren comunes en altres èpoques.
 • Revers
 • Cara inferior de les fulles.
 • Revolut-a
 • En les fulles, s’aplica quan el marge de la fulla està enrotllat cap a baix.
 • Rizoma
 • Tija modificada per a la vida subterrània (r), en general de desenvolupament horitzontal.
 • rizoma
 • Roseta
 • Conjunt de fulles inserides aparentment a un mateix nivell, generalment arran de terra.
 • roseta
 • Roureda
 • Bosc marcescent o caducifoli, generalment monoespecífic, dominant per diverses espècies de roures que a terra baixa o a la muntanya mediterrània o submediterrània, són el roure de fulla petita (Quercus faginea), el roure cerrioide (Quercus cerrioides) i el roure martinenc (Quercus humilis).
 • Ruderal
 • Dit de les plantes que creixen en ambients molt alterats per l’home o pels animals.