Glossari de termes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
  M
Tria el terme a cercar     M
 • Macròfit
 • Dit de qualsevol planta que es visible a simple vista.
 • Màquia
 • Formació vegetal caracteritzada per un predomini d’arbust alts (2-2,5 m). Hom diferencia una màquia continental on prenen protagonisme el garric (Quercus coccifera) i l’arçot (Rhamnus lycoides) i una màquia litoral, on entre altres espècies hi sol haver el margalló (Chamaerops humilis) i l’ullastre (Olea europea var. sylvestris)
 • Marcescent
 • Dit d'aquelles fulles que un cop arribada l'estació desfavorable es marceixen i un cop seques persisteixen damunt de la planta en aquest estat fins l'arribada del bon temps i l'aparició de noves.
 • Mata
 • Planta perenne amb les parts inferiors llenyoses i les superiors herbàcies que se s'assequen en cada estació; subarbust.
 • Matollar
 • PFormació dominada per arbustos no esclerofil·les, es a dir, sense fulles rígides, coriàcies i adaptades a suportar la sequera estival.
 • Melat
 • Substància dolça que es desprèn d’alguns òrgans vegetals i que recullen les abelles per a fabricar un tipus particular de mel.
 • Membranós/osa
 • Amb aparença de membrana, prim, sec i gairebé transparent.
 • Mericarp
 • Cadascun dels fragment en què es divideix espontàniament un fruit.
 • Meridional
 • Que té tendència a creixen cap al sud.
 • Mesocarpi
 • Part mitjana del pericarpi d'un fruit (m)compresa entre el epicarpi o pela i l'endocarpi o pinyol.
 • mesocarpi
 • Miceli
 • Conjunt d’hifes que formen el tal·lus d’un fong (m).
 • miceli
 • Micoriza
 • Associació simbiòtica de les hifes del miceli d’alguns fongs amb les arrels de determinades plantes fanerògames.
 • Monocàrpica
 • Planta plurianual que només floreix i fructifica un cop a la seva vida, el darrer.
 • Monocasi
 • Inflorescència cimosa on només hi ha una única flor terminal, sota de la qual es desenvolupa un sola branca lateral florífera.
 • Monoclamídia
 • Flor amb un sol verticil al periant.
 • Monocotiledònia
 • Planta amb un embrió amb un sol cotilèdon. Una de les dues classes de les angiospermes.
 • Monoic-a
 • Amb les flors masculines i femenines sobre la mateixa planta.
 • Monopòdic-a
 • Amb les branques que neixen d’una tija o eix principal simple.
 • Mucró
 • Punta petita ben distingible (m).
 • mucro
 • Mucronat
 • Flor amb un sol verticil al periant.