Glossari de termes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
  E
Tria el terme a cercar     E
 • Eleosoma
 • Reserva de matèria nutritiva exterior que posseeixen algunes diàspores amb la finalitat de cridar l’atenció dels animals que poden afavorir llur disseminació, especialment formigues i altres artròpodes.
 • El·líptica
 • Fulla, fruit o qualsevol altre òrgan vegetal que té forma d’el•lipse.
 • Embrió
 • Plàntula rudimentària situada encara a l’interior de la llavor.
 • Endemisme
 • Dit de l’espècie o altre tàxon que viu exclusivament en una àrea geogràfica determinada.
 • Endocarpi
 • Part més interna del pericarpi que sol formar el pinyol (en).
 • endocarpi
 • Endosperma
 • Teixit nutritiu que es troba a l’interior d’algunes llavors.
 • Entomòfila
 • Dispersió dels grans de pol·len amb l’ajut d’insectes.
 • Entomògama
 • Entomòfila.
 • Entrenús
 • Fragment de la tija situat entre dos nusos.
 • Epicarp
 • Part més externa del pericarpi, que sol formar la pela d'alguns fruits (ep).
 • endocarpi
 • Epífita
 • Planta que creix sobre una altra, sovint arbres, sense obtenir-ne cap aliment.
 • Epigeu
 • Dit de qualsevol òrgan vegetal que creix damunt del sòl. Dit dels fongs que desenvolupen els aparells esporífers damunt de la superfície del sòl com la farinera borda o el rovelló.
 • Esclerofil·le
 • Dit d’aquelles plantes que presenten fulles dures i coriàcies, ben adaptades a la sequedat.
 • Escutel
 • Cotilèdon de les gramínies.
 • Espàdix
 • Inflorescència amb nombroses flors sèssils sobre un eix carnós i inflat.
 • Esparsa
 • Amb una fulla a cada nus i disposades de forma helicoïdal al llarg de la tija.
 • Espata
 • Bràctea gran, sovint acolorida, que acostuma a envoltar una inflorescència; s'aplica a les monocotiledònies.
 • Espermatòfit
 • Planta provista de llavors.
 • Esperó
 • Prolongació a manera de tub de la base del calze o de la corol·la (e).
 • esperó
 • Espiciforme
 • Que té forma d’espiga.
 • Espiga
 • Inflorescència racemosa de flors sèssils disposada al llarg d’un eix.
 • espiga
 • Espigueta
 • Cadascun dels elements que constitueixen la inflorescència de les gramínies; consisteix en una o diverses flors envoltades per un parell de glumes.
 • Espora
 • Corpuscle unicel·lular que serveix per a la reproducció de les falgueres i altres vegetals primitius.
 • Esporada
 • Nom que rep la massa d’espores.
 • Esporangi
 • Òrgan tancat de les falgueres i altres criptògames vasculars que conté les espores.
 • Esporofil·le
 • Fulla fèrtil que porta els esporangis.
 • Esquizocarp
 • Fruit dehiscent que quan és madur es descompon en unitats amb una sola llavor cadascuna.
 • Estam
 • Òrgan reproductor masculí de la flor; consta d’una antera sobre un filament.
 • Estaminodi
 • Estam estèril; sovint reduït o modificat.
 • Estatge montà
 • Nivell que correspon a un o a diversos tipus de vegetació que se superposen en una regió muntanyenca a conseqüència dels canvis de clima que es produeixen amb l’altitud.
 • Estigma
 • Part apical del gineceu; constitueix la part receptiva on germinen els grans de pol·len.
 • Estil
 • Part allargada del gineceu compresa entre l’ovari i l’estigma.
 • Estilopodi
 • Part basal inflada de l’estil; característic de les umbel·líferes.
 • Estípet
 • Tronc de les palmeres. Tija no ramificada de les plantes arbòries.
 • Estípula
 • Expansió foliàcia (e) situada, generalment, a la base del pecíol de la fulla (p).
 • estípula
 • Estipulat-ada
 • Que du estípules.
 • Estoló
 • Ramificació lateral de la base d’una tija, sovint llarga i prima i que creix horitzontalment arrelant en els nusos.
 • Estoma
 • Obertures de l’epidermis de les fulles per on té lloc l’intercanvi de gasos.
 • Exocarp
 • Part més externa de la paret del fruit.
 • Estròbil
 • Nom que s'empra per designar les pseudofructificacions llenyoses de les coníferes (e).
 • estròbil
 • Eutròfic
 • Es diu d’aquells medis rics en elements nodridors.
 • Evapotranspiració
 • Quantitat d’aigua que passa a l’atmosfera. En el cas d’una planta o d’una comunitat vegetal, és la suma de l’aigua evaporada pel sol i la transpirada per la planta o el conjunt de plantes.