Glossari de termes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
  B
Tria el terme a cercar     B
 • Baia
 • Fruit carnós i indehiscent, dotat d'un epicarp prim (la pela) i un mesocarp i endocarp carnosos (la polpa).
 • Bardissa
 • Formació vegetal densa i impenetrable, formada majoritàriament per arbusts espinosos caducifolis o semicaducifolis, que es fa, preferentment, als marges i a les clarianes dels boscos. En aquestes formacions hi ha una bona representació d’espècies de rosàcies: Rosa sp.; Crataegus monogyna; Rubus sp.
 • Barrella
 • Dit del producte que s’obté de les plantes homònimes que en cremar-les s’obté una cendra fortament alcalina emprada antigament en la fabricació de sabó i vidre.
 • Basal
 • Dit de les fulles (b) o altres òrgans de les plantes situats a la part inferior.
 • basal
 • Bicarpelar
 • Ovari format per dos carpels.
 • Biennal
 • Planta que completa el seu cicle en més d'un any, però en menys de dos. Floreix al segon any.
 • Bilabiat-ada
 • Dit de la corol·la (c) o del calze (d) dividit en dos llavis.
 • bilabiat
 • Bisexual
 • Amb òrgans masculins (estams) i femenins (carpels) a la mateixa flor.
 • Boixeda
 • Matollar perennifoli mediterrani d'alçada moderada (1-2,5 m) i força dens, àmpliament dominat pel boix (Buxus sempervirens).
 • Bosc de ribera
 • Dit dels boscos que es fanals marges de superfícies d’aigua, sigui corrent com els marges d’un riu o de circulació més aviat lenta o nul·la com el cas d’un estany, embassament o llac.
 • Bosc en galeria
 • Bosc que s’estableix a la riba d’un corrent d’aigua.
 • Bosquina
 • Formació vegetal constituïda majoritàriament per arbusts.
 • Bràctea
 • Òrgan foliaci situat prop de les flors i semblant a les fulles pel seu aspecte (b), però diferent per la forma.
 • bràctea
 • Brolla
 • Formació perennifòlia mediterrània integrada bàsicament per arbusts esclerofil·les.
 • Bruguerar
 • Formació vegetal d’1,5-2,5 m d’alta constituïda per arbusts i dominada per brucs (Erica sp.)
 • Bulb
 • Modificació d'una tija a la vida subterrània, coberta de fulles carnoses o membranoses riques en substàncies de reserva, la qual adquireix una forma globosa o ovoide.
 • bulb
 • Bulbós
 • Referit a la base del peu, amb un diàmetre més gran que el peu i forma arrodonida.